Київський міський клінічний ендокринологічний центр. Історія створення й сьогодення

 

Створення Київського міського клінічного ендокринологічного центру - є логічним й природнім продовженням давніх традицій ендокринноі медицини в м. Києві. Ще в далекому 1989 році, відносно молодий, але амбітний хірург-ендокринолог Микола Гульчій, повернувшись зі стажування в Сполучених Штатах Америки, поставив собі за мету створення в Києві ендокринологічного центру, який би за якістю, модерновістю та охопленням широкого спектру медичних послуг в ендокринній сфері не поступався кращим закордонним зразкам. Щоб досягнути такого формату довелось пройти тривалий шлях довжиною в 15 років й оволодіти чималим організаційним досвідом. Так, 2007 роц, в м. Києвіі, з`явився, нарешті, не просто новий медичний заклад, а одна з провідних в Україні медичних установ в галузі ендокринології, яка має наразі беззаперечний авторитет як в вітчизнянному медичному просторі, так і за кордоном.

Перший камінчик на цьому шляху було закладено в 1993 році, коли на базі лікарні №3, за ініціативою М.В. Гульчія, був створенний Киівський міський ценр хірургіі та реабілітаціі хворих з патологією щитовидноі залози. Також було створено кабінет УЗД та патогістологічне відділення. В 1998 М.В. Гульчій  створює й очолює Киівську міську клінічну ендокринологічну лікарню, яка об'єднала в своєму складі Киівський міський клінічний ендокринологічний диспансер та Киівський міський центр хіріргіі та реабілітаціі хворих з патологією щитовидноі залози (на базі лікарні № 3). Згодом, в 2001 році, після ліквідаціі Киівськоі міськоі клінічноі ендокринологічноі лікарні, Киівський міський центр хіріргіі та реабілітаціі хворих з патологією щитовидноі залози в повному складі був переведенний на базу КМКЛ №16. В цій лікарні були створенні відділення загальноі ендокринноі патологіі та обміну речовин (завідувач - лікар вищоі кваліфікаційної категоріі Замолотова Ксенія Олександрівна), відділення реабілітації хворих з патологією серця та судин (завідувач - заслужений лікар Украіни, лікар-кардіолог вищоі кваліфікаційної категоріі, лікар-терапевт вищоі кваліфікаційної категоріі, лікар-ендокринолог вищоі кваліфікаційної категоріі Павленко Анна Петрівна), відділення реабілітації хворих з патологією щитовидноі залози (завідувач - лікар-ендокринолог вищоі кваліфікаційної категоріі Грубник Тамара Юріівна) та анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивноі терапіі (завідувач - лікар-анестезіолог вищоі кваліфікаційної категоріі Максименко Петро Степанович). Також на базі лікарні було створено вперше в Украіні міське спеціалізоване відділення патологіі клімаксу за ініціативою д.м.н., професора Татарчук Т.Ф. Завідувачем відділення стала к.м.н., доцент, лікар-акушер-гінеколог вищоі кваліфікаційної категоріі Дмитриченко Лідія Михайлівна. Сьогодні - це відділення ендокринноі гінекологіі де проводиться діагностика, консервативне та хірургічне лікування дисгормональних розладів  репродуктивноі сиситеми у жінок. Завідувач відділенням - лікар акушер-гінеколог вищоі кваліфікаційної категоріі Дереповська Тамара Олександрівна.

В 2007 році, згідно рішення Киівськоі міськоі ради за №362/3/96 від 1 жовтня було створено Киівський міський клінічний еднокринологічний центр, а М.В. Гульчія призначено головним лікарем новостворенної установи. Згодом, 1 січня 2011року до КМКЕЦ за йогоініціативою було приєднанано Киівський міський клінічний ендокринологічний дисмпансер. Таким чином завершився копіткий, але без перебільшення, ще один знаковий етап розвитку й традицій київської ендокринологічної школи.

Сьогодні КМКЕЦ - це багатопрофільний медичний заклад, що надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу, забезпечує амбулаторне та стаціонарне обслуговування районів міста Києва та інших регіонів України. Щорічний облік роботи Центру становить: понад 10 тис. пролікованих хворих, понад 80 тис. консультацій проведених спеціалістами, понад 2-х тис. операцій, з них - понад 300 операцій з приводу злоякісних новоутворень щитоподібної та прищитоподыбнихзалоз. Виконується понад 40 тис. ультразвукових досліджень, понад 480 тис. лабораторних досліджень, з них до 40 тис. гормональних досліджень, понад 20 тис. патологогістологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу.

КМКЕЦ є навчальною і науковою базою Національного державного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, відділу ендокринної гінекології ДУ І ПАГ НАМН України, кафедри екстремальної та військової медицини Української військово – медичної академії Міністерства оборони України. Співпрацює з ДУ «Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України», НДІ молекулярної біології та генетики, ДУ Інститутом нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, ДУ Національним  інститутом раку МОЗ України, Київським міським клінічним онкологічним центром, Центром радіаційного захисту населення, Іллінойським університетом,( штат Іллінойс США), Колумбійським університетом,( штат Південна Кароліна), Університетом (штат Каліфорнія), м. Сан-Франциско, Університетом Максиміліана Людвіга м. Мюнхен, Університетською клінікою м. Стокгольм Швеція.

Центр має ліцензію на медичну практику, сертифікат на систему управління якістю, який відповідає міжнародним стандартам якості (ДСТУ ISO 9001:2009), а також акредитований на вищу категорію (акредитаційний сертифікат, серія ДОЗ №00056). Серед фахівців КМКЕЦ понад 65% лікарів з вищою категорією, 20 лікарів мають вчені звання.

Основними функціями Центру є надання консультативної допомоги хворим ендокринного профілю, зокрема важких в діагностичному плані випадках, в разі неефективності терапії, що призначається хворим за місцем проживання. Здійснюються консультації хворих, як в умовах консультативної поліклініки Центру, так і виїзні. Проводяться комплексні обстеження хворих із застосуванням сучасних лабораторних, ультразвукових, функціональних, інструментальних методів дослідження. Надається планова консервативна та хірургічна медична допомога профільним хворим. Проводиться аналіз показників діяльності стаціонару та консультативної поліклініки. Аналізуються показники поширеності і захворюваності на ендокринні хвороби, інвалідізації та смертності в Україні та м. Києві. Проводяться наукові дослідження в галузі ендокринології та висвітлюються проблеми, пов’язані з поширенням ендокринної патології у населення, готуються інструктивні, методичні матеріали щодо впровадження у практику роботу ЛПЗ міста Києва результатів наукових розробок. Зорганізуються науково-практичні конференції, що спрямовані на підвищення професійного рівня лікарів ендокринологів та молодших спеціалістів з медичною освітою.

Досвід практичної діяльності співробітників центру висвітлено у понад 300 публікаціях, й запатентовано в понад 20 державних патентах на винахід хірургічного та консервативного лікування. Саме в КМКЕЦ, вперше у світовій практиці, починаючи з 2002 року застосовується новітній метод боротьби зі злоякісними новоутвореннями під час операції на щитоподібній залозі – кріодиструкцію. Треба відзначити, що сьогодні, цей, запроваджений М.В. Гульчієм метод, має широке застосування не тільки в Україні, а й в світі. В 2013 році, вперше у світовій практиці, М.В. Гульчій застосовує ще один новітній метод боротьби зі злоякісними новоутвореннями електрозварювальну технологію на електрохірургічному апараті ЕКВЗ – 300 «ПАТОНМЕД», завдяки якій вдається швидко та безкровно здійснювати розділення тканин, мобілізацію органів та судин, видалення пухлин. Свій чималий досвід хірургічного лікування хворих на рак щитовидноі залози дозволив М.В. Гульчію розробити та впровадити в практику охорони здоровя методи доопераційноі діагностики поширеності раку, зокрема застосування Тс-99МІБІ діагноститки йод-резистетних.

КМКЕЦ успішно розвиває такі напрямки ендокринологічної служби:

- ендокринологію – діагностика та лікування хворих на  цукровий діабет, нецукровий діабет, захворювання гіпофіза, захворювання гіпоталамуса, зокрема, гіпоталамічний синдром, з порушенням обміну речовин, зокрема, метаболічний синдром, ожиріння дисліпідемії, з вторинними ураженнями серцево-судинної системи при ендокринних захворюваннях.

- ендокринну хірургію – генетичні та епідеміологічні аспекти раку щитоподібної залози, діагностику та лікування захворювань щитоподібної та прищотоподібних залоз,діагностику та лікування первинного, вторинного , третинного гіперпаратиреозу, діагностику і лукування ендокринного остеопорозу, діагностику та лікування тиреотоксикозу.

- комплексну реабілітацію хворих з ендокринною патологією - профілактику ендокринних захворювань; профілактику та лікування «діабетичної стопи», розвиток шкіл соціальної адаптації хворих на цукровий діабет.

- ендокринну гінекологію - лікування і діагностику дисгормональних розладів репродуктивної системи у жінок та захворювань молочних залоз.

До переліку патологій, якими займається КМКЕЦ входять:

Ожиріння
Метаболічний синдром
Гіпоталамічний синдром
Порушення толерантності до вуглеводів
Цукровий діабет
Діабетична полінейропатія
Діабетична ретинопатія
Діабетична артропатія
Діабетична нефропатія
Синдром діабетичної ступні
Дифузний нетоксичний зоб
Вузловий нетоксичний зоб
Гіпотиреоз, тиреотоксикоз
Рак щитоподібної залози
Аденоми прищитоподыбних залоз
Гіпопаратиреоз
Гіперпаратиреоз
Підгострий тиреоїдит
Аутоімунний тиреоїдит
Хронічний тиреоїдит
Остеопороз
Диспітуїтаризм
Патологія надниркових залоз (терапевтична)
Нецукровий діабет
Порушення менструального циклу
Маткові кровотечі у жінок в різні вікові періоди
Клімактеричний синдром (вегето-судинні, психоемоційні, урогенітальні, метаболічні порушення)
Хірургічна менопауза
Передменструальний синдром
Ендокринне безпліддя
Ендокринні форми невиношування вагітності та патологія ендокринної системи у вагітних (до 22 тижнів)
Захворювання шийки матки
Консервативне лікування ендометріозу, синдрому полікістозних яєчників, міоми матки, кіст яєчників.
Хірургічне лікування: лікувально-діагностичне вишкрібання при гіперплазії ендометрію, поліпах шийки матки та ендометрію, операції при пухлинах яєчників, фіброміомі матки (екстирпація абдомінальна і вагінальна), реконструктивно-пластичні операції при опущенні стінок піхви та матки, операції на промежині (захворювання бартолінової залози та інше)
Дисгормональні захворювання молочних залоз.

Забезпечення доступності до високотехнологічної інтегрованої медичної допомоги відповідно до очікувань пацієнтів - завжди залишатиметься головним пріорітетом та стратегічною метою КМКЕЦ. Саме така амбіція сповна відповідає характеру головного лікаря закладу. Завдяки командній професіональній роботі всіх фахівців Центру пройдено великий і достойний шлях формування та здобутків. Але по переду завжди нові завдання і чергові виклики. А ще - сподівання мільйонів ендокринно залежних пацієнтів на достойне життя без ущербів. І Київський міський клінічний ендокринологічний центр завжди готовий надати їм таку можливість.