М.В. ГУЛЬЧІЙ: ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

"Лікувати. Навчати. Винаходити"

Київський міський клінічний ендокринологічний центр є одним з провідних закладів в системі охорони здоров’я України, який здійснює комплексне обслуговування громадян в умовах стаціонару та поліклініки.

Основною метою установи є надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам на основі сучасних досягнень у сфері медицини.

Головний принцип, який ми реалізовуємо в своїй роботі:

Покращення здоров’я пацієнтів через досконалість медичної допомоги, освіти, науки і партнерства з громадськістю.

Стратегічною метою є забезпечення доступності до високотехнологічної інтегрованої медичної допомоги відповідно до очікувань пацієнтів.

Пріоритети діяльності:

Досконалість. Ми прагнемо до досконалості через творчість та інновації.

Цілісність. Ми сприяємо інтеграції різноаспектної медичної допомоги

Професіоналізм. Ми прагнемо до найвищих стандартів професіоналізму через етичну поведінку, співпрацю, самоосвіту та повагу до всіх членів команди.

Індивідуальні можливості Ми підтримуємо рівні можливості, індивідуальну творчість та інновації.

Робота в команді та співробітництво. Ми підтримуватимемо один одного і сприятимемо розвитку співробітництва з нашими колегами.

Традиції. Ми будемо вчитись на минулому, щоб брати відповідальність за майбутнє і дбати про унікальне середовище нашого закладу.

Якісна медична допомога та безпека пацієнтів – наш пріоритет номер один. Наші співробітники орієнтовані на постійний моніторинг та поліпшення якості медичної допомоги та безпеки для пацієнтів та на обмін досвідом з колегами.

При реалізації пріоритетів дотримуємось таких принципів діяльності:

- Чітке визначення цілей, які спрямовані на постійний розвиток і вдосконалення нашої роботи – щоб ми могли надати високоспеціалізовану та високотехнічну медичну допомогу, яка найвищою мірою задовольняла б потреби пацієнтів;

- Досягнення і поширення найкращих результатів;

- Постійна професійна самооцінка і саморегулювання;

- Підвищення професійного рівня медичного персоналу.

Реалізація пріоритетів досягається через:

- Створення сучасної, оперативної системи зворотного зв’язку з пацієнтами та визначення і розуміння їхніх потреб;

- Ознайомлення персоналу із суттю Політики у сфері якості та залучення його до досягнення поставлених цілей;

- Поліпшення процесів системи управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2009; - Прийняття рішень на основі результатів аналізу даних і фактичної інформації;

- Забезпечення взаємовигідних відносин з постачальниками;

- Проведення систематичного критичного аналізування функціонування СУЯ.

Найвище керівництво, залучаючи персонал до удосконалення процесного підходу системи управління якістю у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2009, бере на себе відповідальність за реалізацію Політики у сфері якості та забезпеченні ресурсами для досягнення цілей.

 

Головний лікар                                                                       М.В.Гульчій           30.06.2014р.