Патенти в галузі медицини, головнi монографiï. Перелiк

 

Унікальний досвід практичної діяльності М.В. Гульчія висвітлено у 120 публікацій та понад 20 державних патентах на винахід хірургічного та консервативного лікування. Були зареєстровані державні Патенти на винаходи:

 1. Спосіб зупинки кровотечі при операціях на щитоподібній залозі;
 2. Спосіб формування кукси щитовидної залози при хірургічному лікуванні зобу;
 3. Спосіб косметичного підшкірного доступу до метастатичних лімфовузлів шиі при злоякісних пухлин щитовидноі залози;
 4. Спосіб хірургічного лікування раку щитовидноі залози;
 5. Спосіб хірургічного лікування вузлового зоба;
 6. Процес діагностики метастазів медулярного раку щитоподібноі залози;
 7. Процес діагностики йод-резистентних метастазів високодиференційованого раку щитоподібної залози; 
 8. Процес видалення вузлових форм зобу у поєднанні з раком щитоподібної залози;
 9. Спосіб проведення операцій при хірургічному лікуванні щитоподібної залози;
 10. Спосіб видалення загрудинно розміщених вузлових форм зобу значних розмірів;
 11. Спосіб ранньоі діагностики злоякісних пухлин;
 12. Спосіб хірургічного лікування злоякісних пухлин щитоподібної залози з екстратиреоідною інвазією в трахеостравохідну борозну;
 13. Спосіб видалення метастатичних вузлів раку щитоподібної залози по ходу зворотного нерва.
 14. Спосіб визначення показань до інвазивних досліджень при вузлових утвореннях щитоподібної залози.

 

М.В.Гульчій являється автором 80 наукових праць, серед них - монографіі "Все про шок”,  "Оранізація спеціалізованоі хірургічноі допомоги хворим з патологією щитовидноі залози”. В останній роботі аналізується розробка моделі організації та управління системою спеціалізованоі хірургічноі допомоги хворим з тиреоідною патологією та методики аналізу стабільності функціонування окремих етапів цієі системи.

 

Ним була успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему "Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоідною патологією: особливості клініки, діагностики та лвкування”.

Він є співавтором підручника "Ендокринологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредетаціі” (2013 рік).

В 2014 році видано працю "Рак щитовидноі залози. Сучасні погляди на етіологію, діагностику, лікування. 100 ізбранних лекцій по ендокринологіі".  

Видавалися також й інші роботи, зокрема - "Метастазы рака почки в щитовидной железе. Очерки клинической эндокринологии", "Лимфогранулематоз щитовидной железе. Очерки клинической эндокринологии", "Лимфома щитовидной железе. Очерки клинической эндокринологии", "Шейно-загрудинный зоб. Очерки клинической эндокринологии". Та методичні рекомендаціі "Лікування нейропатичних виразок підошовних поверхонь стоп при синдромі діабетичноі стопи за допомогою накладання іммобілізучий пов'язок”.