Патенти в галузі медицини, головнi монографiï. Перелiк

 

Унікальний досвід практичної діяльності М.В. Гульчія висвітлено у 120 публікацій та понад 20 державних патентах на винахід хірургічного та консервативного лікування. Були зареєстровані державні Патенти на винаходи:

 1. Спосіб зупинки кровотечі при операціях на щитоподібній залозі;
 2. Спосіб формування кукси щитовидної залози при хірургічному лікуванні зобу;
 3. Спосіб косметичного підшкірного доступу до метастатичних лімфовузлів шиі при злоякісних пухлин щитовидноі залози;
 4. Спосіб хірургічного лікування раку щитовидноі залози;
 5. Спосіб хірургічного лікування вузлового зоба;
 6. Процес діагностики метастазів медулярного раку щитоподібноі залози;
 7. Процес діагностики йод-резистентних метастазів високодиференційованого раку щитоподібної залози; 
 8. Процес видалення вузлових форм зобу у поєднанні з раком щитоподібної залози;
 9. Спосіб проведення операцій при хірургічному лікуванні щитоподібної залози;
 10. Спосіб видалення загрудинно розміщених вузлових форм зобу значних розмірів;
 11. Спосіб ранньоі діагностики злоякісних пухлин;
 12. Спосіб хірургічного лікування злоякісних пухлин щитоподібної залози з екстратиреоідною інвазією в трахеостравохідну борозну;
 13. Спосіб видалення метастатичних вузлів раку щитоподібної залози по ходу зворотного нерва.
 14. Спосіб визначення показань до інвазивних досліджень при вузлових утвореннях щитоподібної залози.

 

М.В.Гульчій є автором 80 наукових праць, серед них - монографіі "Все про шок”,  "Оранізація спеціалізованоі хірургічноі допомоги хворим з патологією щитовидноі залози”. В останній роботі аналізується розробка моделі організації та управління системою спеціалізованоі хірургічноі допомоги хворим з тиреоідною патологією та методики аналізу стабільності функціонування окремих етапів цієі системи.

 

Ним була успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему "Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоідною патологією: особливості клініки, діагностики та лвкування”.

Він є співавтором підручника "Ендокринологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредетаціі” (2013 рік).

В 2014 році видано працю "Рак щитовидноі залози. Сучасні погляди на етіологію, діагностику, лікування. 100 ізбранних лекцій по ендокринологіі".  

Видавалися також й інші роботи, зокрема - "Метастазы рака почки в щитовидной железе. Очерки клинической эндокринологии", "Лимфогранулематоз щитовидной железе. Очерки клинической эндокринологии", "Лимфома щитовидной железе. Очерки клинической эндокринологии", "Шейно-загрудинный зоб. Очерки клинической эндокринологии". Та методичні рекомендаціі "Лікування нейропатичних виразок підошовних поверхонь стоп при синдромі діабетичноі стопи за допомогою накладання іммобілізучий пов'язок”.