Ірина Аветіс’ян про головні напрямки діяльності патоморфологічної (патогістологічної) лабораторії КМКЕЦ

 

Головними напрямками діяльності патоморфологічної (патогістологічної) лабораторії є:

цитологічна діагностика захворювань щитовидної та молочної залоз;

інтраопераційна діагностика хірургічної патології та новоутворень за «експрес»-мето­дом;

гістологічними мето­дами діагностики патологічних процесів будь-якої локалізації.

  


Головними задачами патоморфологічної (патогістологічної) лабораторії є:

прижиттєва діагностика захворювань патологічних процесів щитовидної залози та органів шиї, органів жіночої статевої системи, молочної залози тощо та удосконалення методів їх патоморфологічної діагностики;

контроль за якістю та аналіз ефективності діагностичного і лікувального процесів;

аргументація впровадження нових методів патоморфологічних досліджень для вирішення діагностичних задач і прогнозування перебі у захворювань; підвищення кваліфікації лікарів та лаборантів-гістологів;

узагальнення досвіду і наукова розробка конкретних проблем патології щитоподібної залози та органів жіночої статевої системи.

 

 

Для вирішення поставлених завдань в патоморфологічній лабораторії виконуються:

дослідження тонкоголкових аспіраційних біоптатів ТАГІБ ЩЗ та молочної на догоспітальному доопераційному етапі обстеження хворих;

інтраопераційні дослідження біоптатів ЩЗ, органів малого тазу та молочної залози за "експрес»-методом (10ЕЦ) по кріостатних зрізах;

патогістологічні дослідження біоптатів та видалених зорганів по парафінових зрізах для встановлення остаточного діагнозу;

організація і проведення науково-практичних і клініко-патологічних конференцій;

узагальнення результатів наукових досліджень і практичного досвіду у формі публікацій в періодичних медичних виданнях і доповідях на республіканських та міжнародних конференціях.

Патоморфологічна (патогістологічна) лабораторія КМКЕЦ акредітована комісією Госдержстандарту у 2002, 2007, 2012 роках.

  АВЕТІС’ЯН ІРИНА ЛЕВОНІВНА

 Завідувач патоморфологічною (патогістологічною) лабораторією КМКЕЦ, лікар патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук

 Коротка візитівка

Навчання:

Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця (1978-1984 р.)

Інтернатура, резидентура – Київська міська клінічна лікарня Швидкої медичної допомоги, Централізоване міжрайонне патологоанатомічне відділення (1986-1990).

Аспірантура – Інститут екологічної патології людини, м. Київ (1995-1996)

Стажування за кордоном: 

Інститут патології і мікробіології на базі Елізабет шпіталю м. Відень, Австрія (1995 р)

Навчальний центр з патології і мікроскопії фірми Лейка (1996)

Відділення патології Провіденс шпиталю м. Вейко штату Техас США (1999, 2007 рр.)

Професійна діяльність:

Лікар патологоанатом Київської міської клінічної лікарня Швидкої медичної допомоги (1987-1993)

Заступник директора клініки загальної патології НПО Швидкої медичної допомоги і медицини катастроф (1993-1995)

Зав. науково-дослідницькою лабораторією Інститут екологічної патології людини (1995-1996)

Зав. лабораторією патоморфології (патогістології) Київського міського клінічного ендокринологічного центру.

Науково-методична діяльність:

Кандидатська дисертація з патологічної анатомії «Папілярна мікрокарцинома щитовидної залози після аварії на Чорнобильській АЕС: патоморфологічна характеристика» (1998 р)

Наукові публікації: 57 друкованих праць

Участь у республіканських, міських та міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі Щорічному З`їзді Американської Спілки Клінічних Патологів (1999 р.).

Відео з спілкування з Іриною Левонівною https://youtu.be/e7hKoeuexes