Вторинні серцево-судинні ускладнення при Хворобі Грейвса: проспективне дослідження з України

 

Базедова хвороба (Хвороба Грейвса, дифузний токсичний зоб) є частою причиною тиреотоксикозу, який спостерігається в 1% випадків від всіх ендокринних порушень в Україні і 0.7-5% в інших країнах. Хвороба Грейвса часто асоціюється з дифузним зобом, офтальмопатією, зростанням рівня антитіл до рецепторів тиреотропного гормону та тиреопероксидази і високим рівенем гормонів щитоподібної залози (тироксину і трийодтироніну) в крові. Надлишок гормонів щитоподібної залози має прямий вплив на серцево-судинну систему і призводить до розвитку різних ускладнень: збільшенню частоти  серцевих скорочень, надшлуночкової тахікардії, фібриляції передсердь, гіпертрофії відділів серця, артеріальної гіпертензії, тиреотоксичної кардіоміопатії, застійної серцевої недостатності. До того ж, гормони щитоподібної залози взаємодіють з нейромедіаторами, що регулюють психічну діяльність, призводячи до психічних розладів. Всі ці ускладнення знижують якість життя пацієнтів з тиреотоксикозом, що асоціюється з поганим прогнозом захворювання. 

Це проспективне дослідження, спрямоване на оцінку якості життя і серцево-судинних змін у пацієнтів з тиреотоксикозом необхідне для запобігання серцево-судинних ускладнень пацієнтів з тиреотоксикозом в Україні.

З цією ціллю з січня 2011 по грудень 2013 року було набрано 30 пацієнтів з діагнозом тиреотоксикоз, які заповнювали опитник EQ-5D-5л, розроблений для України до та після проведеного лікування.

Виявлено, що результатом проведеного лікування було зниження ЧСС (з 122 проти 74 ударів в хвилину після лікування), артеріального тиску: систолічного (з 155 до 123 мм рт. ст.), діастолічного (з 83 до 66 мм рт. ст.), зменшення кількості надшлуночкових екстрасистол (з 71% до 7%), епізодів фібриляція передсердь (з 72% до 25%), застійної серцевої недостатності (з 69% до 20%), тіреотоксичної кардіоміопатії (з 77% до 26%). 

Усунення серцево судинних порушень в результаті проведеного лікування сприяло покращенню якості життя пацієнтів – покращенню сна, зменшенню слабкості, дратівливості, збільшення толерантності до фізичного навантаження.