Практична ендокринна хірургія. Розбір клінічного випадку

Пацієнт В., 65 років, страждав психологічними розладами, більше трьох років спостерігався в психіатра, але без відчутної позитивної динаміки. Після консультації ендокринолога було виконано дослідження кальцію крові та паратгормону, які виявились вище нормальних показників у 2 та 8 раз відповідно. Пацієнт був направлений на консультацію до КМКЕЦ.
У пацієнта було запідозрено наявність аденоми паращитовидної залози та проведено паратиреосцинтиграфію з МІБІ пертехнетатом, яку вперше в Ураїні більше 10 років запровадив КМКЕЦ разом з інститутом нейрохірургії ім.Ромоданова. В результаті комплексного співставлення результатів інструментальних досліджень було виявлено вогнище гіперфіксації
радіофармпрепарату в проекції нижньої долі лівої частки щитоподібної залози, яке мало характерне для аденом ПЩЗ нагромадження 99м Тс-МІБІ (мал.1, фото сканування).
 

 малюнок 1. Результат паратреосцинтиграфії з МІБІ пертехнетом

Пацієнту було виконано оперативне втручання: видалення аденоми лівої нижньої паращитовидної залози (мал.2, інтраопераційне фото аденоми та мал.3, аденома з розмірами).
 

малюнок 2. Видалення утворення лівої нижноьої паращитовидної залози

 

 малюнок 3. Видалена аденома лівої нижньої паращитовидної залози, розмірами до 30 мм

Під час інтаропераційної ревізії було виявлено меншу аденому правої верхньої паращитовидної залози, яку теж було видалено (мал.4, інша аденома).

малюнок 4. Аденома правої верхньої паращитовидної залози, розміром до 15 мм

Експрес патогістологічне дослідження підтвердило, що видалені утворення являються аденомами паращитовидних залоз з головних клітин.
Для контролю ефективності виконаного оперативного втручання через 15 хвилин після видалення утворень було інтраопераційно визначенно концентрацію ПТГ у пробах крові, що рутинно виконується в нашому ендокринологічному центрі при подібних оперативних втручаннях. 
Концетрація паратгормону зменшилась з 74,3 pmol/l до 7,37 pmol/l, що свідчить про успішність та ефективність проведення втручання (критерій ефективності – концентрація ПТГ має знизитись на >50 % від вихідного рівня).
Післяопераційний період перебігав без ускладнень у пацієнта відмічено значне покращення психологічного стану, нормалізувалась діяльність шлунково-кишкового тракту.
Тому при незрозумілих порушення психологічного стану, тривалих виразках шлунково-кишкового тракту, які не піддаються медикаментозному
лікуванню, при наявності каменів в нирках, тривалих закрепах та ознак остеопорозу ми радимо перевірити рівень кальцію та партгормону крові і при їх відхиленнях звернутись до фахівців Київського міського клінічного
ендокринологічного центру, які мають значний успішний досвід лікуванняцієї патологієї та пройти якісне і адекватне лікування.